اتوبار در مرزداران

چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت 14:37

اتوبار تکبار تهران در راستای گسترش فعالیتهای خود سرویس مناسب باربری را در مرزداران ارائه مینماید. بسته بندی و باربری فقط اتوبار تکبار تهران 


ادامه مطلب ...

اتوبار مرزداران - اسباب کشی در تهران

شنبه 23 مرداد 1395 ساعت 00:31

اتوبار مرزداران 

باربری مرزداران : باربری تکبار تهران مجهزترین خودروهای باربری و متخصص ترین پرسنل بسته بندی و اسباب کشی را در اختیار شما قرار خواهد داد تا ثابت کنیم که از سختیهای پروژه اسباب کشی آگاهیم.  


ادامه مطلب ...